Księga pamiątkowa pt. „Kamień, chleb i frak” – projekt okładki oraz skład

Copyright © 2018 Wersis, all rights reserved.